2022 m. lapkričio 5 d. Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centre vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS.

Rinkimų kapituloje išrinkta Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos taryba 2022–2025 m. kadencijai: ministrė Nijolė Raudytė OFS, viceministrė Aldona Kerpytė OFS, ugdymo magistras Vytautas Jakelis OFS, sekretorė Virginija Jurčytė OFS, ekonomas Romualdas Ulonas OFS. Delegatėmis į Regioninę kapitulą išrinktos Aldona Kerpytė OFS ir Virginija Jurčytė OFS, pakaitiniais delegatais – Vytautas Jakelis OFS ir Romualdas Ulonas OFS.

Dvasinę asistenciją vietinei brolijai teikia br. kun. Astijus Kungys OFM, kuris kiekvieno mėnesio pirmo antradienio vakarą visus kviečia į Pranciškoniškosios šeimos šv. Mišias Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje.

Sveikiname Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės broliją ir naujai išrinktą tarybą, linkėdami Viešpaties Dvasios vedimo tarnauti ir mylėti Bažnyčią kaip šv. Pranciškus Asyžietis ir šv. Marija Magdalietė.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Telšių regiono tarybos informacija