2022 m. lapkričio 2 dieną Pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras Tibor Kauser OFS oficialiu raštu patvirtino tarpinius Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos nario rinkimus – nacionaliniu brolišku vadovu patvirtintas Mindaugas Taškūnas OFS.

Rugsėjo 26 dieną Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba priėmė sesės Ritos Budvytytės OFS prašymą ir ją atleido iš Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinės broliškos vadovės pareigų. Vadovaujantis OFS Generalinių Konstitucijų 81 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio statuto 19 straipsnio 3 dalimi, buvo atliktos tolimesnės procedūros. Spalio 7 dieną iš Nacionalinės ir regioninių tarybų pateiktų keturių kandidatūrų Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniu brolišku vadovu absoliučia balsų dauguma buvo išrinktas Mindaugas Taškūnas OFS, kuris šias pareigas priėmė likusiam Nacionalinės tarybos kadencijos laikui.

Mindaugas Taškūnas OFS amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2012 metais Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolijoje, kurioje šiuo metu turi vietinio broliško vadovo pareigas. 2014-2017 m. kadencijos Nacionalinėje taryboje ėjo nacionalinio sekretoriaus pareigas, aktyviai dalyvavo Lietuvoje rengiant V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresą (2009) bei III Europos OFS ir Jaupra kongresą (2018).

Nuoširdžiai sveikiname brolį Mindaugą, linkėdami ištikimos ir džiaugsmingos tarnystės!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija