2022 m. spalio 23 d., po sunkios ligos, į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos sesė Ana Maculevič OFS.

Sesė Ana Maculevič gimė 1977 m. kovo 7 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2019 m. spalio 4 d. ir pasirinko Veronikos vardą. Nuo 2020 m. brolijoje turėjo sekretorės pareigas, kurias atliko labai atsakingai. Tai buvo angeliško nuolankumo sesė, tikra brolijos tarnaitė. Nors pati labai kentėjo, bet skubėjo padėti kitiems geru žodžiu, patarimu. Ana baigė medicinos studijas ir užaugino dukrą, kuri tik šiemet baigė vidurinę mokyklą.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Anos šeimą ir broliją… Gailestingasis Viešpatie, užtariant visiems Serafiškojo ordino šventiesiems, priimk į savo Karalystę mūsų brangią sesutę Aną!

Ordino broliai ir seserys