2022 m. spalio 22 d. Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos Rinkimų kapitula. Rinkimų kapitulai pirmininkavo nacionalinės ministrės delegatas, nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS. Nacionalinių dvasinių asistentų konferencijai atstovavo br. kun. Antanas Grabnickas OFM.

Kapitulos dalyviai patvirtino regioninės ministrės Romos Rasachackienės OFS ir regioninės ekonomės Vitalijos Samerdokienės OFS ataskaitas.  Revizijos komisijos išvadas pristatė komisijos pirmininkė Natalija Verbickienė OFS.

Rinkimų kapituloje buvo išrinkta Vilniaus regiono brolijos taryba 2022-2025 m. kadencijai:
Regioninis ministras – Tadas Ringys OFS (Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija),
Regioninis viceministras – Algimantas Andziulis OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija),
Regioninė ugdymo magistrė – Roma Rasachackienė OFS (Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija),
Regioninė sekretorė – Jūratė Markutėlytė-Širkienė OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija),
Regioninis ekonomas – Petras Šidagis OFS (Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolija),
Regioninė broliška vadovė – Vitalija Samerdokienė OFS (Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolija).
Regioninei tarybai priklauso du regioniniai dvasiniai asistentai – br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM ir br. kun. Jozef Makarczyk OFM Conv.

Delegatais į Nacionalinę kapitulą išrinkti Roma Rasachackienė OFS (Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija), Algimantas Andziulis OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija), Ona Juršaitė OFS (Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija), Dalius Skinulis OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija), Jūratė Markutėlytė-Širkienė OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija). Pakaitiniais delegatais išrinkti Laura Ringienė OFS (Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija), Vitalija Samerdokienė OFS (Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolija), Petras Šidagis OFS (Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolija), Edvardas Macijauskas OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija) ir Natalija Verbickienė OFS (Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija).

Tadui Ringiui OFS tapus regioniniu ministru, Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos ministro pareigas turi perimti brolijos viceministrė Marytė Danutė Zajenčkovskaja OFS.

Sveikiname tarnystes priėmusius brolius ir seses, linkėdami Viešpaties Dvasios vedimo.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija