2022 m. spalio 16 d., po sekmadienio šv. Mišių, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija su bičiuliais išbandė naują piligrimystės kelią su tėvu Jurgiu Ambraziejumi Pabrėža.

Piligrimystės su tėvu J. A. Pabrėža maršrutą po Kretingą parengė Jolanta Klietkutė OFS – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbo grupės narė, Telšių regiono ir Kretingos brolijos ugdymo magistrė, Kretingos muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė. Visa piligrimystės programa trunka apie 2 val., per kurias susipažįstama su žemaičių šventojo, Trečiojo ordino pranciškono, kunigo J. A. Pabrėžos asmenybe ir dvasingumu, aplankomos svarbiausios su juo susijusios vietos Kretingoje (paminklas, atminimo lenta, bažnyčia, vienuolyno refektorius, langai į celę, antkapinė koplyčia senosiose kapinėse etc.).

Šiai nuostabiai piligrimystės-rekolekcijų patirčiai kviečiame visas OFS brolijas. Piligrimystės metu bus galimybė pavartyti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygą, uždegti žvakelę su maldos intencija prie tėvo J. A. Pabrėžos kapo ir agapės metu pabendrauti su Kretingos Pranciškoniškąja šeima. Piligrimystei būtina registruotis iš anksto (vėliausiai prieš dvi savaites). Kontaktinis asmuo – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbo grupės vadovė Nijolė Raudytė OFS (8 618 10454, nijole.raudyte@gmail.com).

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija