Spalio 1 dieną Klaipėdoje, Mažesniųjų brolių konventualų Šv. Antano Paduviečio vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos ugdymo seminaras „Pašaukimas šventumui“.

Ugdymo seminaras prasidėjo šv. Mišiomis Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčioje. Seminarą vedė abu Telšių regiono dvasiniai asistentai: br. kun. Jaroslaw Rekwardt OFM Conv kalbėjo tema „Šių laikų pranciškonų šventieji“, br. kun. Astijus Kungys OFM – „Pašaukimas šventumui Pasauliečių pranciškonų ordine“. Į seminarą susirinkusios kelios dešimtys regioninės brolijos narių dalijosi mintimis darbo grupėse, kartu pietavo ir šventė brolystę.

Telšių regiono brolija yra didžiausia Lietuvoje, jungianti net 11 vietinių brolijų: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, Klaipėdos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės, Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės, Klaipėdos Kristaus Karaliaus, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Skuodo Švč. Trejybės,  Plungės Šv. Jono Krikštytojo, Telšių Šv. Antano Paduviečio, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies ir Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo brolijas.

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija