2022 m. spalio 8 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo per 30 regioninių ir vietinių tarybų atstovų.

Valandų liturgijos dienine nacionalinio dvasinio asistento br. Piotr Strocen OFM Conv pradėtas išplėstinis posėdis buvo padalintas į tris sesijas. Pirmoje posėdžio dalyje nacionalinė ugdymo magistrė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS pristatė Pranciškonišką šimtmetį, kurį 2023-2026 m. minės visa Pranciškoniškoji šeima. Tai Regulos ir Grečio Kalėdų šventimas (2023 m.), Stigmų dovanos šventimas (2024 m.), Kūrinijos giesmės šventimas (2025 m.) ir Pranciškaus Asyžiečio Velykų arba Tranzito šventimas (2026 m.).

Nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS apžvelgė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 2022-2023 m. veiklos planą.

 • Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje vyksta Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai.
 • Brolijų liudijimų vakarų ciklas nuotoliniu būdu per Zoom šiemet vyks pagal brolijų poreikį (vietiniai ministrai kviečiami iki spalio 31 d. registruotis el.paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com).
 • Toliau nuotoliniu būdu bus tęsiamas „Maldos skydas už Ukrainą“, vykstantis nuo pirmosios karo dienos.
 • 2022 m. spalio 11-ąją, minint Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino dangiškąjį globėją šv. popiežių Joną XXIII, kartu su visa Pranciškoniškąja šeima jungsimės į pasninko ir maldos už taiką dieną.
 • 2022 m. lapkričio 26 d. vyks nuotoliniai praktiniai kursai visų lygių taryboms pagal CIOFS Prezidiumo parengtą ugdymo medžiagą.
 • 2022-2023 m. numatyti Pranciškoniškosios šeimos savaitgaliai jaunimui (datos bus skelbiamos vėliau).
 • 2023 m. vasario 18 d. Kryžių kalne vyks ugdymo seminaras OFS ir Jaupra dvasiniams asistentams.
 • 2023 m. gegužės 13 d. Kaune vyks XI Nacionalinis ugdymo seminaras.
 • 2023 m. gegužės mėn. planuojama Laudato Si savaitė – bendros OFS ir Jaupra ekologinės akcijos.
 • 2023 m. birželio mėn. paskutinę savaitę numatoma „Spoleto“ stovykla jaunimui.
 • 2023 m. liepos – rugpjūčio mėn. numatyta Pranciškoniškojo jaunimo piligrimystė į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje.
 • 2023 m. rugpjūčio 19-20 d. vyks rekolekcijos kandidatams ir besidomintiems pranciškoniškuoju dvasingumu bei pašaukimu.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbo grupės vadovė Nijolė Raudytė OFS pristatė piligrimystės su tėvu J. A. Pabrėža maršrutą ir pakvietė vietines brolijas planuoti atvykimą į Kretingą. Nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS apžvelgė regionines rinkimų kapitulas ir akcentavo broliškų-pastoracinių vizitų svarbą.

Antroje posėdžio sesijoje aptarti nacionalinės brolijos einamieji klausimai: naujienlaiškiai, atributikos leidyba, lėšų rinkimo akcijų „CIOFS fondas Ukrainai“ ir „Man rūpi Jaupra“ rezultatai. Buvo pristatytos Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino tarptautiniu mastu koordinuojamos veiklos – socialinė akcija „Well4Africa“ bei Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos piligrimystė po Europos OFS ir Jaupra brolijas.

Trečioji posėdžio dalis buvo skirta pranciškoniškajam jaunimui. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Julija Mironovaitė dalijosi įspūdžiais iš III Tarptautinės Jaupra asamblėjos Meksikoje ir apžvelgė pranciškoniškojo jaunimo situaciją Lietuvoje. Buvo pristatytas naujasis nacionalinis broliškas vadovas Mindaugas Taškūnas OFS, pakeitęs atsistatydinusią sesę Ritą Budvytytę OFS, bei Pranciškoniškosios šeimos savaitgalių jaunimui darbo grupė.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija