Pax et bonum, mylimi broliai ir sesės,

Jau netrukus Pranciškoniškoji šeima pradės švęsti ypatingą laiką – taip vadinamą Pranciškonišką šimtmetį. 2023-2026 m. minėsime eilę aštuonių šimtų metų jubiliejų: Regulos ir Grečio Kalėdų (2023), Stigmų (2024), Kūrinijos giesmės (2025) ir Tranzito arba Pranciškaus Velykų (2026). Tai brangi proga ne tik sugrįžti prie pranciškoniškos charizmos ir savo pašaukimo ištakų, bet ir patirti gilią Pranciškoniškosios šeimos vienybę. Tai laikas šlovinti Viešpatį ir Jam dėkoti už tai, kad Šventoji Dvasia Bažnyčioje sužadino šią nuostabią dvasinę šeimą ir į ją pakvietė kiekvieną mūsų asmeniškai.

„Pradėkime iš naujo, broliai, tarnauti Viešpačiui Dievui, nes iki šiol dar nieko nepadarėm“ – šv. Pranciškaus mums palikta gyvenimo programa. Niekada negalvoti, kad jau pasiekei savo tikslą, bet nenuilstamai siekti švento naujumo, nuolat viltis pradėti iš naujo… Kaip rašė ir šv. Paulius: „Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn“ (Fil 3, 13).

Mylimieji, visus nuoširdžiai sveikinu su šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos vardu
Virginija Mickutė OFS, nacionalinė ministrė
2022 m. spalio 3 d. Kretinga