2022 m. rugsėjo 10–11 d. Kryžių kalno vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino naujokų pasiruošimo įžadams rekolekcijos. Rekolekcijose dalyvavo vienuolika naujokų ir trys ugdytojai. Dauguma besiruošiančiųjų įžadams buvo iš Telšių regiono (Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės, Telšių ir Mažeikių brolijų), daug džiaugsmo suteikė sesių iš Lentvario ir brolio iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos dalyvavimas.

Rugsėjo 10-osios rytą, jaukiai įsikūrę „Angelų svetainėje“, skubėjome į šv. Mišias Kryžių kalno vienuolyne. Po sočių pietų brolis Severinas Holocher OFM vienuolyno bibliotekoje dalijosi įžvalgomis apie įžadų esmę – apie tai, kaip gyvenime suvokimas „galiu“ perauga į „noriu“ ir tampa „privalau“ (t.y. tiesiog negaliu kitaip). Per asmeninį laiką, skirtą įžvalgų apmąstymams, tyloje su Viešpačiu klajojome Kryžių kalno takeliais. Antroje dalyje brolis Severinas kalbėjo apie pastabumą ir jautrumą kitam, kuris mumyse turi augti kaip Mergelėje Marijoje. Po mokymų susirinkome į koplyčią asmeniniam susitikimui su Jėzumi – Švč. Sakramento Adoracijai, kurią šlovinimo giesmėmis palydėjo mūsų brolis Tomas iš Klaipėdos. Broliai pranciškonai Severinas ir Mykolas pasitarnavo klausydami išpažinčių. Adoraciją baigėme Valandų liturgijos Vakarine kartu su broliais, o brolystę tęsėme vakarieniaudami refektoriuje. Labai jautri patirtis buvo rožinio malda, Zoom pagalba vienijantis su visos Lietuvos broliais ir sesėmis. Brolijos vakaro metu kiekvienas liudijome savo kelią šv. Pranciškaus link, svarstėme apie brolijos svarbą.

Šios rekolekcijos man buvo ne tik žinių priminimas, bet ir galimybė mokytis būti nuolankiam. Pasisėmiau patirties, kaip sustiprinti broliškus santykius“.

Dievo artumas, kai vaikai gali, nori ir privalo būti su Tėvu, trokšdami būti Jo Meilėje“.

Tai buvo maldos, bendrystės, džiaugsmo pilnatvė, išgyventa Dievo artumoje. Dėkoju Dievui, broliams ir sesėms, kad galėjau būti kartu“.

Rugsėjo 11-ąją Valandų liturgijos rytmetinei maldai susirinkome „Angelų svetainėje“. Po pusryčių Telšių regiono ugdymo magistrė Jolanta Klietkutė OFS pasidalijo mintimis apie pagrindinius aspektus, kurie ateina į gyvenimą kartu su įžadais. Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS apžvelgė įžadų tekstus ir padrąsino naujokus Dovydo žodžais Saliamonui: „Būk stiprus ir ryžtingas!“. Rekolekcijas užbaigė Eucharistijos šventimas Kryžių kalno vienuolyne.

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukų albumas

Telšių regiono tarybos informacija