2022 m. rugpjūčio 27 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Vilniaus regiono ministrė Roma Rasachackienė OFS.

2022-2025 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Vitalija Samerdokienė OFS, viceministras Eduardas Bieliauskas OFS, ugdymo magistrė Evarista Elena Gaigalienė OFS, sekretorius Petras Dovydas Šidagis OFS, ekonomė Viktorija Daniliauskaitė OFS. Delegate į Regioninę kapitulą išrinkta Nijolė Gaučaitė OFS, pakaitiniu delegatu – Petras Dovydas Šidagis OFS. Dvasinę asistenciją vietinei brolijai teikia Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Ingrida Kazlauskaitė.

Rugsėjo 2-ąją naujai išrinkta Vilniaus Pal. J. Matulaičio brolijos ministrė Vitalija Samerdokienė OFS vedė Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią, kurį pirmaisiais mėnesių penktadieniais organizuoja Vilniaus regiono taryba.

Sveikiname Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio broliją ir naujai išrinktą tarybą, linkėdami tarnauti Bažnyčiai ir ją mylėti kaip šv. Praciškus Asyžietis ir pal. Jurgis Matulaitis.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija