Kasmet penkias savaites krikščionys mini Kūrinijos laiką, kuris prasideda rugsėjo 1-ąją Pasauline maldos dėl rūpinimosi kūrinija diena ir baigiasi spalio 4-ąją šv. Pranciškaus švente. Šiuo laikotarpiu krikščionys visame pasaulyje imasi įvairių sielovadinių iniciatyvų, meldžiasi už kūriniją ir apmąsto savo atsakomybę už mūsų visų bendrus namus.

Jau 1989  m. Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Dimitrijus rugsėjo 1-ąją paskelbė Maldos už kūriniją diena su intencija, kad prasidedant ortodoksų bažnytiniams metams dera prisiminti pasaulio sukūrimą. Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva Pasaulinė maldų už rūpinimąsi Kūrinija diena nuo 2015 metų rugsėjo 1-ąją imta minėti ir Katalikų Bažnyčioje.

„Įsiklausyk į kūrinijos balsą“ yra šių metų Kūrinijos laiko tema. Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai.

Kūrinijos laikas skirtas santykio su Kūrėju ir kūrinija atnaujinimui per šventimą, atsivertimą ir konkretų įsipareigojimą. Tai laikas visai ekumeninei krikščionių šeimai vienytis maldoje ir imantis veiksmų dėl visų mūsų bendrų namų. Iniciatyvos „Kūrinijos laikas“ minėjimui įkurtas interneto puslapis seasonofcreation.org, kur krikščionys kviečiami dalyvauti, organizuoti bendras maldas ir renginius bei prisijungti prie įvairių Bažnyčių rengiamų kampanijų siekiant didinti visuomenės jautrumą kūrinijai.

Pasiūlymai, kaip konkrečiai ir praktiškai paminėti penkių savaičių Kūrinijos laiką:

  • kasdien asmeniškai ar kartu su brolija melstis šv. Pranciškaus Asyžiečio „Kūrinijos giesmę“, vienijantis maldoje su Visuotine Bažnyčia;
  • kasdien asmeniškai ar kartu su brolija prie Dievo Žodžio skaitymo apmąstyti po trumpą enciklikos „Laudato si“ skyrelį;
  • asmeniškai ar kartu su brolija priimti nors vieną naują iššūkį, keičiant savo kasdienius įpročius ir renkantis saikingą, aplinką tausojantį gyvenimo būdą.

Linkime vaisingo, konkretaus ir praktiško Kūrinijos laiko! Savo brolijų liudijimais apie Kūrinijos laikotarpiu vykusias iniciatyvas dalinkitės el. paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com iki spalio 4 dienos.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija