2022 m. liepos 29 d. Palangoje vyko Pašaukimų diena, kuriai aktyviai rengėsi visa Pranciškoniškoji šeima.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias aukojo Palangos parapijos klebonas Kęstutis Balčiūnas. Uždegantį pamokslą šv. Mišiose sakė Telšių regiono pasauliečių pranciškonų dvasinis asistentas br. kun. Astijus Kungys OFM. Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vyko agapė ir šlovinimo vakaras kartu su br. kun. Pauliumi Vaineikiu OFM bei šlovinimo grupe „Gyvasis Vynmedis“. Tarp šlovinimo giesmių savo pranciškoniško pašaukimo liudijimais dalijosi pasauliečiai pranciškonai Romualdas ir Giedrė Ulonai iš Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos bei Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos narys Lukas Bieliauskas. Vakaro metu vėliavomis šlovino Danguolė ir Agota iš Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos. Pašaukimų diena pritraukė daug žmonių šlovinimui, bendrystei ir susidomėjimui pasauliečiais pranciškonais.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų brolija nuoširdžiai dėkoja visai Pranciškoniškajai šeimai už brolišką pagalbą ir patarimus organizuojant Pašaukimų dienos renginį, taip pat už palaikymą, gausų dalyvavimą ir buvimą kartu šv. Pranciškaus dvasioje.

Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų brolijos informacija

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukų albumas