2022 m. liepos 16 d., minint Karmelio kalno Švč. Mergelę Mariją (Škaplierinę), vyko broliškas ir pastoracinis vizitas Vilniaus regiono brolijoje. Regioninę broliją vizitavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, Nacionalinių dvasinių asistentų konferencijos atstovas br. kun. Piotr Strocen OFM Conv ir nacionalinė ekonomė Nijolė Raudytė OFS. Susitikimas vyko Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolyne Vilniuje.

Vizitas prasidėjo šv. Mišiomis Lietuvos Krikšto koplyčioje, kurias aukojo nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Piotr Strocen OFM Conv, koncelebravo abu Vilniaus regiono dvasiniai asistentai: br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM ir br. kun. Jozef Makarczyk OFM Conv. Broliškame ir pastoraciniame vizite dalyvavo visi Vilniaus regiono tarybos nariai, taip pat Vilniaus Šv. Mikalojaus, Vilniaus Šv. Jono Bosko, Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijų atstovai.

Broliško ir pastoracinio vizito metu regioninė ministrė Roma Rasachackienė OFS pristatė Vilniaus regiono brolijos situaciją. Buvo aptarti sunkumus išgyvenančių vietinių brolijų, ugdymo regione ir kiti aktualūs klausimai. Vizitatoriai susipažino su regioninės brolijos dokumentų archyvu ir patikrino finansinę apskaitą. Broliško ir pastoracinio vizito tikslai – skatinti ištikimybę pranciškoniškai charizmai ir Pasauliečių pranciškonų ordino Regulos laikymuisi, suteikti pagalbą brolijos gyvenimui, atgaivinti evangelinę pranciškonišką dvasią, sustiprinti Ordino vienybės ryšius, padėti atsiverti ir aktyviai įsitraukti į Pranciškoniškosios šeimos ir Bažnyčios gyvenimą.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Algimanto Andziulio OFS nuotraukos