2022 m. liepos 10 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje vyko susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi, ilgamečiu Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktoriumi. Savo kūryba dalinosi giesmių autorė ir atlikėja Angelė Joknytė. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 5­0 metų jubiliejui paminėti skirtą renginį organizavo VšĮ Pranciškoniška pasauliečių akademija.

„LKB Kronikos 5­0-mečio negalėjome nepaminėti Kretingoje, kuri sovietmečiu buvo svarbus Kronikos platinimo centras, – sakė Pranciškoniškos pasauliečių akademijos direktorius Jonas Drungilas. – Pats asmeniškai pažinojau nemažai Kronikos platinime dalyvavusių kretingiškių, mūsų šeima taip pat dalyvavo. Atspausdintą mašinėle arba perrašytą numerį kartais gaudavau iš mokytojos Jadvygos, kartais iš Vilniuje gyvenančios sesers. Taip Kronikos numeris keliaudavo iš rankų į rankas patikimiems žmonėms, su kuriais paprastai susitikdavome bažnyčioje. Nors Kroniką skaitydavo ne vien tikintieji, dažniausiai visi džiaugdavosi, kad yra toks leidinys, tačiau pasitaikė ir skundžiančių. Teko būti tardomam saugumo tarnybų, bet kažkaip nebijojom, buvom atsargūs, turėjom iš anksto paruoštus atsakymus, kad leidinį radom ant suoliuko ar autobuse. LKB Kronika buvo mūsų stiprybė, nes ne tik pasauliui skleidė žinią apie sovietinės valdžios nusikaltimus, bet ir drąsino tautiečius nebijoti persekiojimų, ginti savo teises ir laisvę“.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika – pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972-1989 metais. Jį leido „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui“ artimi kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai katalikai. LKB Kronika rašė apie katalikų persekiojimus ir diskriminaciją Lietuvoje, tikinčiųjų gyvenimą kitose sovietinėse respublikose, informavo pasaulio visuomenę apie tikrąją Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį Lietuvoje. Per 17 metų išėjo apie 81 LKB Kronikos numeris, ji buvo verčiama į anglų, ispanų ir kitas kalbas bei platinama daugelyje katalikiškų kraštų. Iki 1983 metų LKB Kroniką redagavo kunigas Sigitas Tamkevičius.

„Sigitas Tamkevičius ir kiti kunigai, tokie kaip Zdebskis, Laurinavičius, Svarinskas, buvo mūsų idėjiniai vadai, labai svarbūs katalikams. Ir šiandien kardinolas Tamkevičius yra didelis autoritetas, kuris pranašiškai mato šių laikų aktualijas bei turėdamas didelę disidento patirtį gali palyginti tuometinę ir dabartinę Lietuvos situaciją“, – sakė Pranciškoniškos pasauliečių akademijos direktorius Jonas Drungilas.

Nuo 2005 metų viešoji įstaiga „Pranciškoniška pasauliečių akademija“ organizuoja atviras visuomenei paskaitas, konferencijas, seminarus filosofinėmis, teologinėmis, antropologinėmis temomis, vykdo įvairius specifinius projektus.

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukų albumas

Pranciškoniškos pasauliečių akademijos informacija

PPA renginio, skirto LKB Kronikos 50 metų jubiliejui, vaizdo įrašas