2022 m. liepos 2 d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio konvente savo pirmąją Rinkimų kapitulą šventė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno-Vilkaviškio regiono brolija. Rinkimų kapitulai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS, Nacionalinių dvasinių asistentų konferencijai atstovavo br. kun. Antanas Grabnickas OFM.

Išrinkta Kauno-Vilkaviškio regiono brolijos taryba 2022-2025 m. kadencijai: ministrė Marijona Sinkevičienė OFS, viceministrė Odeta Aliukevičiūtė OFS, ugdymo magistrė Vilija Karaliūnaitė OFS, sekretorė Janina Lebskienė OFS, ekonomė Alma Kryžanauskienė OFS ir broliška vadovė Gerarda Dručkuvienė OFS. Kauno-Vilkaviškio regiono dvasinio asistento pareigas eina br. kun. Antanas Grabnickas OFM.

Taip pat buvo išrinkti 3 regioninės brolijos delegatai į Nacionalinę kapitulą: Nijolė Puodžiūnienė OFS, Rasa Ambrulevičienė OFS ir Ilona Keruckienė OFS. Pakaitiniais delegatais išrinkti Janina Lebskienė OFS, Gerarda Dručkuvienė OFS ir Rolandas Rudzevičius OFS.

Nauja Kauno-Vilkaviškio regiono brolija įsteigta 2021 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinės kapitulos sprendimu. Regioninei brolijai priklauso Kauno Šv. Jurgio Kankinio, Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo ir Alytaus Šv. Angelų Sargų brolijos.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija