2022 m. birželio 15 d. Dangui gimė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Šv. Jono Bosko brolijos sesė Alfreda Lapševič OFS. Sesė Alfreda Lapševič  gimė 1941 m. lapkričio 14 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1996 m. kovo 6 dieną. Ordine pasirinko Dominykos vardą.

2022 m. birželio 27 d. Dangui gimė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Šv. Jono Bosko brolijos sesė Teresa Šescilinska OFS. Sesė Teresa Šescilinska gimė 1936 m. vasario 12 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2001 m. rugpjūčio 11 dieną. Ordine pasirinko Jadvygos vardą.

Nuoširdžiai užjaučiame sesių Alfredos ir Teresos artimuosius – šeimas ir broliją. Amžinąjį atilsį duok mūsų sesėms, Viešpatie, ir amžinoji šviesa joms tešviečia!

Ordino broliai ir seserys