2022 m. birželio 24-26 d. „Angelų svetainėje“ prie Kryžių kalno vyko IV OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“, skirta pranciškoniškajam jaunimui, pasauliečiams pranciškonams, OFS ir Jaupra narių šeimoms. Šiemet į stovyklą susirinko per 30 brolių ir sesių iš visos Lietuvos.

Pirmąjį vakarą stovyklos dalyviai meldėsi kartu su Kryžių kalno vienuolyno broliais ir džiaugėsi bendryste prie laužo. Šeštadienį laukė turininga diena su įvairiais teminiais užsiėmimais. Broliškos vadovės Ritos Budvytytės OFS padedami visi norintys mokėsi lipdyti iš molio. Lietuvos Jaupra prezidentė Julija Mironovaitė subūrė teatro grupelę, kuri pastatė ir vakare visiems pristatė spektakliuką pagal Max Lucado knygą vaikams „Jei tik turėčiau žalią nosį“. Stovyklautojai noriai jungėsi į talką ir darbavosi su Kryžių kalno vienuolyno broliais. Vakare laukė užtarnauta pirtis ir filmo „Dievui panorėjus“ vakaras. Smagu, kad stovykloje dalyvavo net du kunigai: nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Grabnickas OFM ir pašaukimo kelionę OFS pradėjęs kun. Sigitas Jurkštas, kurie galėjo pasitarnauti neformaliuose dvasiniuose pokalbiuose. Stovyklą, kurios visa dienotvarkė prisitaikė prie Valandų liturgijos ritmo, vainikavo sekmadienio šv. Mišios.

Jau tradicija tapusi OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“ pirmą kartą buvo organizuota 2018 metais Pakutuvėnuose, o 2019 ir 2020 metais pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas rinkosi į šalia Kryžių kalno įsikūrusią „Angelų svetainę“.

Stovyklos nuotraukų galerija

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija