2022 m. birželio 18 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolija šventė VII Rinkimų kapitulą. Kretingos pranciškonų vienuolyne susirinko 25 delegatai iš Klaipėdos, Palangos, Skuodo, Plungės, Naujosios Akmenės, Mažeikių ir Kretingos brolijų. Rinkimų kapitulai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinės ministrės delegatė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS, Nacionalinių dvasinių asistentų konferencijai atstovavo br. kun. Piotr Strocen OFM Conv.

Savo darbą Kapitula pradėjo šv. Mišiomis Kankinių koplyčioje, kurias aukojo Telšių regiono brolijos dvasinis asistentas br. kun. Astijus Kungys OFM. Kapitulų salėje regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS pristatė regioninės brolijos 2018-2022 m. veiklos ataskaitą. Pranciškoniškos pasauliečių akademijos direktorius Jonas Drungilas OFS kapitulai pateikė viešosios įstaigos veiklos ir finansinę ataskaitą. Regiono ekonomė Nijolė Raudytė OFS pateikė regioninės brolijos 2018-2022 m. finansinę ataskaitą, o Revizijos komisijos narė Ramutė Kneižienė OFS pristatė komisijos išvadas. Po ataskaitų patvirtinimo vyko diskusija dėl Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos prioritetų ateinantiems trejiems metams. Prioritetinėmis įvardintos šios sritys: Pranciškoniškos pasauliečių akademijos misija, į Šventojo Rašto pažinimą orientuotas ugdymas, jaunimo ir vaikų grupių kūrimas prie OFS brolijų bei šeimų pastoracija.

Rinkimų sesijos metu buvo išrinkta Telšių regiono brolijos taryba 2022-2025 m. kadencijai: ministras Rimantas Radzevičius OFS, viceministrė Regina Gagilienė OFS, ugdymo magistrė Jolanta Klietkutė OFS, sekretorė Rita Budvytytė OFS, ekonomė ir broliška vadovė Vilma Lukočienė OFS ir tarybos narė atsakinga už evangelizaciją – Margarita Lizdenytė OFS.

Taip pat buvo išrinkti 7 regioninės brolijos delegatai į Nacionalinę kapitulą: Jonas Drungilas OFS, Margarita Lizdenytė OFS, Jolanta Klietkutė OFS, Kęstutis Balsevičius OFS, Aldona Kerpytė OFS, Regina Gagilienė OFS ir Birutė Montvydienė OFS. Pakaitiniais delegatais išrinkti Ramutė Kniežienė OFS, Rasa Lapienė OFS, Augustinas Raišutis OFS, Vilma Šamonskienė OFS, Vytautas Jakelis OFS, kun. Antanas Mačius OFS ir Arūnas Raudonius OFS.

Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Piotr Strocen OFM Conv vadovavo naujosios Regioninės tarybos įvesdinimo apeigoms. Nuoširdžiai džiaugiamės kapituloje gausiai dalyvavusiais dvasiniais asistentais: regioniniais asistentais br. kun. Astijumi Kungiu OFM ir br. kun. Jaroslaw Rekwardt OFM Conv bei vietiniais asistentais – s. Brigita Gramauskaite FPS, s. Edita Gedmintaite FPS ir kun. Antanu Mačium OFS.

Broliškai sveikiname naująją tarybą, linkėdami išmintingos meilės ir Dievo Dvasios vedimo.

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija