2022 m. birželio 19 dieną, per Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, po sunkios ligos pas savo mylimą Viešpatį iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos sesė Jūratė Kristina Jakelienė OFS. Pastaruosius tris mėnesius Jūratės gyvybę palaikė šventoji Komunija – kasdien priimamas Jėzus Švenčiausiame Sakramente.

Sesė Jūratė Kristina gimė 1952 m. rugpjūčio 5 d. Panevėžyje. Kazio Preikšo pedagoginiame institute įgijusi pedagogės profesiją, dirbo mokytoja. Sovietmečiu susipažino su kapucinu tėvu Stanislovu, dažnai jį lankė Paberžėje, taip augo dvasioje ir atrado pasaulietės pranciškonės pašaukimą. Sovietmečiu patyrė persekiojimą ir sankcijas, dėl katalikų tikėjimo turėjo paaukoti savo kaip pedagogės karjerą. Nuo 1997 m. gyveno Plikiuose (Klaipėdos r.), dirbo mokykloje su sunkiai auklėjamais probleminių šeimų vaikais. Mokiniai ją labai pamilo ir gerbė, nes Jūratė su pranciškoniška dvasia atidavė jiems savo širdį, laiką ir jėgas.  Kartu su vyru Vytautu pati užaugino ir į gyvenimą išleido tris sūnus ir dvi dukras.

Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine Jūratė davė kartu su savo vyru Vytautu 2017 m. gruodžio 17 d. Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijoje. Pasirinko pranciškonišką šv. Brigitos vardą. Būdama pasaulietė pranciškonė aktyviai apaštalavo, dalyvaudama Pranciškoniškos pasauliečių akademijos iniciatyvinėje grupėje, savanoriaudama Marijos radijuje, Šv. Pranciškaus onkologijos centre.

Prieš keletą metų sesė Jūratė Kristina spaudoje pasidalijo savo įkvepiančiu liudijimu: Tikėjimas, meilė ir viltis daug stipresni už mirtį, todėl sakau: „Iki pasimatymo meilės karalystėje, kurioje pradėjome gyventi jau dabar, bet kuri niekada nesibaigia. Ten daug geriau pažinsime vienas kitą ir patys būsime pažinti karalystėje, kurios ilgesį gailestingasis Viešpats įdėjo į kiekvieno žmogaus širdį, nes Dievas yra meilė…“

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų brangų brolį Vytautą ir visus sesės Jūratės Kristinos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę Jūratę ir duok mums visiems susitikti Tavo Meilės Karalystėje…

Ordino broliai ir seserys

***
Mūsų tikėjimo bendražygės, sesės Jūratės Kristinos Jakelienės OFS pagerbimas vyks
Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4, Klaipėda).

Birželio 20 d., pirmadienį
17.30 val. Brevijoriaus malda Vesper
18.00 val. Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimas

Birželio 21 d., antradienį
11.00 val. laidotuvių šv. Mišios
12.00 val. išlydėjimas į Plikių kapines