Brangūs broliai ir seserys,

Švenčiant Sekminių šventę, kviečiu jus melstis ir prašyti Dievą Šventosios Dvasios dovanų, kad galėtume gyventi savo pašaukimu ir brolystės dvasia bei vis geriau tarnauti savo brolijoms ir tiems, kam reikia mūsų patarnavimo.

Prašykime septynių Šventosios Dvasios dovanų, šiuo metu susitelkdami į brolišką gyvenimą, mūsų pašaukimą ir tapatybę.
Prašykime išminties dovanos, kad galėtume ištirti dalykus – ar jie yra iš Dievo, ir mūsų brolių bei sesių labui, ar ne.
Prašykime supratimo dovanos, prisimindami šventojo popiežiaus Jono Paulius II mums pasakytus žodžius: Duc in altum! Irkitės į gilumą! Eikime ir nebijokime gelmės, nepasilikime paviršiuje, seklumoje! Atraskime nuostabią savo pašaukimo gelmę!
Prašykime patarimo dovanos, nes šiame pasaulyje taip dažnai yra išties sunku atpažinti, tinkamai kalbėti, stovėti už teisybę ir teisingumą. Prašykime malonės gauti šią dovaną, kuri padeda mums daryti geriausia dėl savo brolių ir sesių.
Prašykime tvirtumo dovanos, kai esame apsupti daugybės dalykų, siekiančių mus susilpninti ir atimti mūsų įsitikinimus, kad atsisakytume savo tvirtos pozicijos, netgi pasauliečių pranciškonų tapatybės. Prašykime šios dovanos ypač tiems, kurie išgyvena nepaprastai didelius sunkumus, karą ar bet kokią kitą krizę.
Prašykime pažinimo dovanos, kad pažintume, kas yra gėris ir blogis, bei tai, ką turime daryti ir ko vengti, kad sustiprintume savo brolijas.
Prašykime maldingumo dovanos, kad Dievas visada būtų mūsų minčių ir veiksmų, mūsų brolijų gyvenimo centras. Padarykime maldą ir kontempliaciją viso to, kas mes esame ir ką veikiame, siela (plg. OFS Regula, 8).
Galiausiai prašykime Dievo baimės dovanos, nes mūsų brolijoms reikia brolių ir seserų, kurie Dievo valią iškelia aukščiau savo asmeninių interesų ir planų.

Šiomis paprastomis mintimis noriu palinkėti jums palaimintos Sekminių šventės!

Tibor Kauser OFS
Pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras