2022 m. gegužės 22 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje buvo pristatyta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knyga. Pranešimą knygos pristatyme skaitė teologijos mokslų daktarė Vilija Karaliūnaitė OFS.

Knygos steigimo aktą pasirašė Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino J. A. Pabrėžos darbo grupės vadovė Nijolė Raudytė OFS, grupės nariai Jolanta Klietkutė OFS, Vilija Karaliūnaitė OFS ir Rimantas Radzevičius OFS.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knyga yra tarpukario brolių pranciškonų veiklos tęsinys. Tarpukario pranciškonai maždaug nuo 1921 m. vienuolyno knygoje ėmė užrašinėti per tėvo Ambraziejaus užtarimą patirtas Dievo malones, kai kurias svarbesnes žinutes publikavo spaudoje, tačiau sovietinė okupacija nutraukė pranciškonų sumanymus ir pradangino surinktus dokumentus. Pirmojoje knygos dalyje surankioti išlikę tarpukario liudijimai, antroje dalyje laukiame dabartinių liudijimų apie mūsų gyvenimuose patirtas Dievo malones, gautas prašant J. A. Pabrėžos užtarimo.

Liudijimus apie J. A. Pabrėžos užtarimu patirtas malones bus galima pateikti atvykus į  Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčią  (Vilniaus 2, Kretinga). Atsakingu už liudijimų priėmimą paskirtas Kretingos Apreiškimo vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas. Po liudijimą teikiančio asmens pokalbio su kunigu A. Dobrovolsku ir jo sprendimo, kad liudijimas gali būti priimtas, jis bus ranka įrašomas į Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygą. Pranciškonas Andrius Dobrovolskas arba jo paskirtas asmuo liudijimo priėmimą patvirtins savo parašu. Liudijimus pateikiantys asmenys bus supažindinti su LR asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, o pati liudijimų knyga bus saugoma nuo viešos prieigos.

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukų albumas

Pavartyti knygos lapus galima čia.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija