2022 m. gegužės 21 d. svečių namuose „Domus Pacis“ vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos Rinkimų kapitula, kurioje dalyvavo 16 aktyvių brolijos narių. Pirmininkauti vietinei rinkimų kapitulai buvo deleguota Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolijos ministrė Janina Lebskienė OFS. Kaip stebėtojai kapituloje dalyvavo Kauno-Vilkaviškio regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM ir Kauno Šv. Jurgio pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Lina Panceraitė.

Kapitula prasidėjo Švč. Mergelės Marijos septynių džiaugsmų rožinio malda ir šv. Mišiomis, prašant Šventosios Dvasios. Rinkimų sesijos pradžioje veiklos ir finansinę ataskaitas pristatė kadenciją baigiančios vietinės tarybos ministrė Odeta Aliukevičiūtė OFS ir ekonomė Alma Kryžanauskienė OFS.

2022-2025 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Odeta Aliukevičiūtė OFS, viceministrė Gerarda Dručkuvienė OFS, ugdymo magistrė Vilija Karaliūnaitė OFS, sekretorė Ilona Sadauskienė OFS, ekonomė Alma Kryžanauskienė OFS ir broliška vadovė pranciškoniškajam jaunimui Margarita Kantaitė OFS.

Delegatais į Regioninę kapitulą išrinkti Ilona Keruckienė OFS, Ona Butrimavičienė OFS, Rasa Ambrulevičienė OFS, Ona Šeškutė OFS ir kun. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, pakaitiniais delegatais – Marija Antanaitienė OFS, Jonas Grigas OFS, Violeta Mačiukienė OFS, Algirdas Sveikata OFS ir Bronė Gudaitytė OFS.

Sveikiname naująją tarybą, linkėdami nuoširdžiai tarnauti brolijai, sekant Kristumi Serafiškojo Tėvo Pranciškaus pėdomis.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija