2022 m. gegužės 22 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje po Votyvos ir Sumos šv. Mišių vyks Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygos pristatymas. Dalyvauja teologijos mokslų dr. Vilija Karaliūnaitė OFS. Negalinčius atvykti kviečiame stebėti transliaciją nuo 10.30 val. Kretingos parapijos YouTube kanale.
Tarpukario pranciškonai apytiksliai nuo 1921 m. vienuolyno knygoje ėmė užrašinėti per tėvo Ambraziejaus užtarimą patirtas Dievo malones, kai kurias svarbesnes žinutes publikavo spaudoje, tačiau sovietinė okupacija nutraukė pranciškonų sumanymus ir pradangino surinktus dokumentus. „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knyga“, tai tarpukario brolių pranciškonų veiklos tęsinys: pirmojoje dalyje – surankioti išlikę tarpukario liudijimai. Antroje dalyje laukiame dabartinių mūsų gyvenimuose patirtų Dievo malonių, gautų prašant J. A. Pabrėžos užtarimo liudijimų.
J. A. Pabrėžos darbo grupės informacija