2022 m. gegužės 7 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo brolija šventė savo Rinkimų kapitulą. Kapitulai pirmininkavo Kauno regiono ministrė Marijona Sinkevičienė OFS, kapitulą stebėjo ir šv. Mišias aukojo Kauno-Vilkaviškio regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM.

2022-2025 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Janina Lebskienė OFS, viceministras Aurimas Galianovas OFS, ugdymo magistrė Rita Valūnienė OFS, ekonomė Ona Juškevičienė OFS, sekretorė Nijolė Puodžiūnienė OFS. Delegatu į Regioninę kapitulą išrinktas Rolandas Rudzevičius OFS, pakaitine delegate – Daina Pociūtė OFS.

Sveikiname naująją tarybą ir visą broliją, linkėdami Šventosios Dvasios vedimo.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija