Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinės kapitulos iniciatyva 2021 m. lapkričio – 2022 m. balandžio mėnesiais nuotoliniu būdu organizuotas brolijų liudijimų vakarų ciklas. Jo metu susipažinti pakvietė dešimt vietinių brolijų: Klaipėdos šv. Marijos Magdalietės, Kauno šv. Jurgio Kankinio, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo, Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios atsiuntimo, Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino, Vilniaus šv. Mikalojaus, Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Skuodo Švč. Trejybės brolijos.

Liudijimų vakarų dalyviai meldėsi ir giedojo, skaitė Dievo žodį ir Pranciškoniškuosius šaltinius. Broliai ir sesės dalijosi savo liudijimais, o ministrai pristatė brolijų gyvenimą, apžvelgdami maldos, ugdymo, brolystės ir apaštalavimo aspektus. Savo tikėjimo liudijimais dalijosi Vytautas Jakelis OFS (Klaipėda), naujokas kun. Sigitas Jurkštas (Kaunas), naujokė Milda Serapinienė (Kretinga), Aldona Šeduikienė OFS (Palanga), Aurimas Galianovas OFS (Marijampolė), Egidija Liucė Audickaitė OFS (Naujoji Akmenė), Edmundas Butkus OFS (Vilnius), Dalius Skinulis OFS (Vilnius), Laura Ringienė OFS (Lentvaris) ir Stanislava Sandarienė OFS (Skuodas). Apie savo pranciškoniško pašaukimo kelionę liudijo Jūratė Jakelienė OFS (Klaipėda), Gerarda Dručkuvienė OFS (Kaunas), Artūras Lubys OFS (Kretinga), Ramutė Kniežienė OFS (Palanga), Nijolė Puodžiūnienė OFS (Marijampolė), Mindaugas Krūmas OFS (Naujoji Akmenė), Alina Marazienė OFS (Vilnius), Edvardas Macijauskas OFS (Vilnius), Tadas Ringys OFS (Lentvaris) ir Birutė Bružienė OFS (Skuodas).

Džiaugiamės, kad liudijimų vakaruose aktyviai dalyvavo vietiniai dvasiniai asistentai: br. kun. Astijus Kungys OFM, br. kun. Antanas Grabnickas OFM, br. kun. Paulius Vaineikis OFM, s. Brigita Genovaitė Krisiūnaitė FDCJ, kun. Antanas Mačius OFS, br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM ir s. Edita Gedmintaitė FPS.

Dėkojame visoms vietinėms brolijoms, kurios prisistatė ir pakvietė brolystei, sustiprino mus savo tikėjimo ir pašaukimo liudijimais. Brolijų liudijimų vakarų ciklas bus tęsiamas rudenį.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija