2022 m. balandžio 16 d., Didįjį šeštadienį, pas savo mylimą Viešpatį iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių Šv. Antano Paduviečio brolijos sesė Vencislava Gaudėšienė OFS.

Sesė Vencislava gimė 1922 m. balandžio 8 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1948 metais. Kaip tikra pranciškonė karštai mylėjo Eucharistiją, kurią daugybę metų priimdavo kasdien. Rūpinosi pašaukimais į Ordiną ir aktyviai apaštalavo, nebijodama net sovietinės valdžios. 1991 m. savo gyvenamojo daugiabučio kieme (Mindaugo 37, Telšiai) pastatė Švč. M. Marijos skulptūrą ant akmeninio postamento su užrašu „Karaliene Taikos, melski už mus“ ir ja rūpinosi. Dėkojame Dievui už sesės Vencislavos mums paliktą brangų krikščioniško ir pranciškoniško gyvenimo pavyzdį.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Vencislavos artimuosius – šeimą ir broliją. Meldžiame, kad Švč. Mergelė Marija, Taikos Karalienė, užtartų pas Viešpatį mūsų mylimą sesutę Vencislavą.

Ordino broliai ir seserys