Balandžio 7-10 dienomis Kaune, Palemono parapijos namuose, vyko Kauno ir Vilkaviškio regionų pasauliečių pranciškonų brolijų narių Gavėnios rekolekcijos, tema „Gyvenimas bendrystėje“, kurias vedė nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM.

Br. Antanas susirinkusius 18 rekolekcijų dalyvių pakvietė mąstyti ir įsigyventi į dvasinių pavojų, budėjimo ir asmeninių dvasinio tobulėjimo pastangų galimybes. Specialiai paruoštų Kryžiaus kelio mąstymų mintys buvo esmingas ir stiprus rekolekcijų mokymas apie gyvenimo kryžius ir kryželius, lydinčius mus kasdienybėje. Nuoširdi ir gili bendra malda, pasidalinimai ir buvimas kartu rekolekcijų dalyvių širdis paruošė iškilmingai Verbų sekmadienio liturgijai. Buvo gera ir iškilu įsijungti į dėl izoliacijos dvejus metus nevykusią ir visų išsiilgtą vietos parapijos Verbų procesiją. Tarp kitų svarbių maldos intencijų rekolektantai nuoširdžiai meldė Dievo palaimos visai Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino bendruomenei ir juntamai tikro Viešpaties Prisikėlimo džiaugsmo brolių sesių širdyse.

Vilija Karaliūnaitė OFS

E. Matiuko nuotrauka