Tarptautinė pasauliečių pranciškonų ordino taryba (CIOFS) įkuria specialų fondą Ukrainai, per kurį karo metu ir po jo bus teikiama nacionalinių OFS brolijų pagalba pasauliečiams pranciškonams ir pranciškoniškajam jaunimui Ukrainoje.

Jei norite paaukoti konkrečiai Pranciškoniškajai šeimai Ukrainoje, savo auką galite pervesti į nacionalinės brolijos sąskaitą:
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas; i.k. 192084542;
a/s LT287044060003604017; AB SEB bankas; mokėjimo paskirtis – Ukrainai.

Surinktas jūsų aukas nuolat pervesime į CIOFS fondą Ukrainai. Dėkojame už jūsų maldą ir solidarumą!

 

Generalinio ministro Tibor Kauser OFS laiškas dėl pagalbos Ukrainai

Visoms OFS ir Jaupra nacionalinėms taryboms
Visiems OFS ir Jaupra nacionaliniams ministrams
Visiems CIOFS nariams

Brangūs broliai ir seserys,

Pastarosiomis dienomis daugelis jūsų klausėte tiek manęs asmeniškai, tiek per generalinį Sekretoriatą, tiek per mūsų brolius ir seses Ukrainoje bei Vengrijoje, – kokia situacija šioje karo draskomoje šalyje, ir kaip galime padėti mūsų broliams ir seserims Ukrainoje.

Su kai kuriais mūsų broliais ir sesėmis Ukrainoje kontaktuoju beveik kasdien ir galiu patikinti, kad situacija keičiasi labai, labai greitai, kasdien, kas valandą.

  1. Dauguma mūsų brolių ir seserų, iš kurių gaunama informacija, yra sveiki ir saugūs. Tačiau su keletu vis dar nepavyksta užmegzti ryšio.
  2. Šiandien dauguma jų turi elektrą, dujas, vandenį, internetą, maisto, vaistų, gali išsiimti grynųjų pinigų, ir, nepaisant baisios karo baimės, stengiasi toliau gyventi savo kasdieninį gyvenimą.
  3. Dėl šios tragiškos situacijos daugybė pabėgėlių atvyksta į Vengriją, Lenkiją, Slovakiją ir Rumuniją. Dedamos milžiniškos pastangos, tvarkantis su šiuo žmonių srautu. Nesvarbu, ar jie būtų pasauliečiai pranciškonai ar ne, mūsų pareiga yra padėti šiems žmonėms ir visiems, kurie aukoja savo laiką ir jėgas.

Žinoma bet kuriuo momentu visa tai gali pasikeisti.

Yra du būdai, kuriais mes, kaip šeima, galime padėti. Su šiuo metu Ukrainoje gyvenančia Prezidiumo nare Dina Shabalina sutarėme dėl tolimesnių veiksmų:

  1. Dėl mūsų OFS brolių ir seserų: CIOFS įkuria specialų fondą Ukrainai. Tai reiškia, kad kiekvienas, norintis teikti finansinę pagalbą OFS Ukrainoje, turi ją siųsti į CIOFS banko sąskaitą, nurodydamas paskirtį „Ukrainai“.
  • Bendradarbiaujant su OFS Ukrainoje, šis fondas bus nedelsiant naudojamas mūsų brolių ir sesių kasdienėms reikmėms, atsiliepiant į gautus prašymus. Lėšas pervesime patikimais kanalais, kad pinigai pasiektų tikslą su minimaliausiais nuostoliais.
  • Turime žvelgti ir į ateitį. Tikimės, kad karas neužsitęs labai ilgai, ir nėra klausimų, kad Ukraina turės būti atstatyta. Karo pabaigoje visas fonde likusias lėšas, kurios nebus sunaudotos kasdienėms reikmėms, pervesime kaip paramą mūsų brolių ir seserų namų atstatymui.
  1. Dėl pabėgėlių: tiems, kurie norite padėti ir jau padedate pabėgėliams, rekomenduojame finansinę paramą siųsti tiesiai tų šalių mažesniesiems broliams, kurie turi artimiausią kontaktą su stokojančiais. Mūsų broliai ir seserys darbuojasi kartu su jais, jų namai yra abejose sienos pusėse. Rekomenduojame savo paramą jiems siųsti tiesiogiai. Prie šio laiško rasite reikalingus banko duomenis.

Vienykimės maldoje, melsdami Marijos, Taikos Karalienės, užtarimo, kad šis karas labai greitai pasibaigtų ir visi nuo jo kenčiantys galėtų sugrįžti į normalų ir taikų gyvenimą.

Su broliškais linkėjimais,
jūsų ministras ir brolis
Tibor Kauser
CIOFS generalinis ministras

Roma, 2022 m. kovo 7 d.