2022 m. vasario 28 d. pas Viešpatį iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos sesė Kazimiera Tuleikienė OFS.

Sesė Kazimiera gimė 1921 m. spalio 30 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė tarpukariu, apie 1935 metus. Kurį laiką gyvenusi užsienyje Kazimiera buvo labai laiminga sugrįžusi į savo Tėvynę. Sesė visai neseniai atšventė garbingą 100 metų jubiliejų, džiaugdamasi, kad turi tiek daug brolių ir sesių pranciškonų bei visus juos laimindama.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Kazimieros artimuosius – šeimą ir broliją. Amžinąjį atilsį duok sesei Kazimierai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia!

Ordino broliai ir seserys