2022 m. vasario 8 d. į Dangiškojo Tėvo namus po sunkios ligos iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Skuodo Švč. Trejybės brolijos naujokas brolis Vytautas Šimkus OFS.

Brolis Vytautas gimė 1963 m. rugpjūčio 30 d., į Pasauliečių pranciškonų ordiną naujoku priimtas 2021 m. rugsėjo 1 dieną. Ugdymo kelionę 2020 metais pradėjęs brolis Vytautas aktyviai dalyvavo Nacionalinės ugdymo programos kursuose kandidatams ir naujokams. Nors Vytautas nespėjo duoti amžinųjų įžadų Pasauliečių pranciškonų ordine, mums jis yra tikras pranciškonas savo įžadų troškimu.

Nuoširdžiai užjaučiame brolio Vytauto artimuosius – žmoną Eglę, dukras Ugnę, Rasą ir Liną, taip pat vietinę broliją, melsdami gerąjį Viešpatį dovanoti amžiną džiaugsmą mūsų brangiam broliui. Amžinąjį atilsį duok broliui Vytautui, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Ordino broliai ir seserys