2022 m. sausio 20 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Definitoriumas paskyrė br. kun. Antaną Grabnicką OFM Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniu dvasiniu asistentu.

Brolis kunigas Antanas Grabnickas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1987 metais, o kunigu įšventintas 1985 metais. Iš Kauno kilęs brolis Antanas buvo vienas iš nedaugelio kunigų, kurie mažesniesiems broliams grįžus į Kretingą prisijungė prie brolijos. Šiuo metu tarnauja Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, yra Šv. Klaros globos namų kapelionas. Brolis Antanas mėgsta piligriminius žygius, žaidžia šachmatais. Jau daug metų draugauja su pasauliečiais pranciškonais kaip vietinis ir regioninis dvasinis asistentas.

Nuo 2001 m. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniais dvasiniais asistentais yra tarnavę Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos broliai Paulius Vaineikis, Linas Vodopjanovas, Paulius Saulius Bytautas, Antanas Kęstutis Blužas ir Andrius Dobrovolskas.

Nuo 2017 m. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui dvasinę asistenciją kolegialiai teikia dvi Pirmojo Ordino šakos – OFM ir OFM Conv. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinei tarybai priklauso Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos ministro paskirtas nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Piotr Strocen OFM Conv.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija