Brangūs broliai ir seserys, ramybės ir gėrio visiems!

Mes jaučiame poreikį kartu su Pranciškumi iš Asyžiaus dėkoti Tau už „brolį vandenį“, paprastą ir naudingą gyvybei, kaip niekas kitas mūsų planetoje. (Aqua fons vitae, 3)

Kaip žinote, socialinė akcija „Well4Africa“ gimė 2018 metais kaip konkretus III Europos OFS ir Jaupra kongreso vaisius. Po kongreso CIOFS Prezidiumas nusprendė, kad „Well4Africa“ tampa nuolatiniu viso Pasauliečių pranciškonų ordino projektu ir jo koordinavimą patikėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinei tarybai. Socialinės akcijos „Well4Africa“ tikslas – iškasti šulinius tose Afrikos šalyse, kur įsikūrusi Pranciškoniškoji šeima, kad ištroškusiems žmonėms neštume brolį vandenį, vietos gyventojams užtikrintume švaraus ir gėlo vandens tiekimą, o moteris ir vaikus išvaduotume nuo ilgų distancijų, kurias jie priversti keliauti ieškodami šio svarbaus ir esminio šaltinio tokiose vietose, kurios dažniausiai yra varganos, menkos ir užterštos. Ištisus metus „Well4Africa“ priima paraiškas iš anglakalbių, prancūzakalbių ir portugalakalbių Afrikos šalių. „Well4Africa“ paraiškų kriterijus ir gaires galima rasti čia.

Iki šiol OFS socialinė akcija pilnai įgyvendino 9 vandens projektus, 2 projektai yra vykdomi. „Well4Africa“ jau užbaigė Namane ir Šv. Lauryno vandens projektus Malavyje, Kihani vandens projektą Ugandoje, Sibi ir Kongo vandens projektus Ganoje, Šisongo ir Afua vandens projektus Kamerūne, Šv. Petro šulinio ir Mutemvos vandens projektus Zimbabvėje. Šiuo metu „Well4Africa“ vykdo Kanafos vandens projektą Etiopijoje ir pradeda naują vandens projektą Mbohtongo kaime, Kamerūne.

Bendrų Pranciškoniškosios šeimos ir visų geradarių pastangų dėka, dabartinė „Well4Africa“ finansinė situacija yra tokia:

  • Bendra suma, surinkta nuo iniciatyvos pradžios iki 2021 m. gruodžio 31 d.: 164 560,80 Eur;
  • Bendra suma, išleista projektams: 132 268,58 Eur;
  • Likutis būsimiems projektams: 32 292,22 Eur.

Toliau pristatome 2021 metais įgyvendintų „Well4Africa“ projektų galutinę ataskaitą.

Kongo vandens projektas Ganoje

Kongas – kaimas Nabdamo rajone Ganos šiaurės rytuose, kuriame gyvena apie 150 šeimų. Jame taip pat įsikūręs Dvasinio atsinaujinimo centras, kuriame tarnauja mažesnieji broliai kapucinai. Centrą sudaro Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, rekolekcijų namai ir Mergelės Marijos grota – populiari piligrimystės vieta. Dukart per metus, per didžiąsias šventes (Lurdo Mergelės šventę ir Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo šventę), čia susirenka iki 5 000 piligrimų

„Well4Africa“ vandens projektą sudarė daugiau nei 40 metrų gylio gręžinio išgręžimas, elektrinio siurblio, dviejų didelių vandens rezervuarų ir vamzdyno įrengimas. Pastatyta siurblinė, vandens saugykla ir vandens surinkimo centras, kad saugus geriamas vanduo būtų patogiai prieinamas ir vietos bendruomenei, ir tūkstančiams piligrimų. 2021 m. sausio 10 d. Kongo bendruomenėje vyko gręžinio pašventinimo šventė.

Projektas pirmiausia buvo skirtas Kongo Dvasinio atsinaujinimo centro piligrimams. Prieš tai šioje vietovėje buvo du vandens gręžiniai su rankinėmis pompomis, tačiau vasaros sezonu viso kaimo bendruomenei nepakakdavo jų vandens. Gyventojai eidavo du ar daugiau kilometrų parsinešti vandens. Ši problema ypač paaštrėdavo piligrimystės dienomis – prie gręžinių ne tik nusidriekdavo ilgos žmonių eilės, bet ir apskritai pritrūkdavo vandens kasdienėms piligrimų reikmėms. Dabar piligrimai turi nemokamą prieigą prie vandens, tai prisideda prie švaresnės aplinkos ir padeda piligrimams dalyvauti programoje, nes nebereikia ilgai keliauti parsinešti vandens. Gręžinys pasitarnauja ir netoli Dvasinio atsinaujinimo centro gyvenančioms maždaug penkiasdešimčiai šeimų, kurios turi vandens kasdieniam naudojimui. Už gręžinio priežiūrą atsakingi ten tarnaujantys mažesnieji broliai kapucinai.

Darbus atliko įmonė „Global Tech Boreholes Ltd“ 2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio mėnesiais. Projektui skirta suma – 5 095 Eur. Vaizdo reportažą apie abu Ganoje įgyvendintus vandens projektus galite rasti čia.

Mutemvos vandens projektas Zimbabvėje

Mutemvos raupsuotųjų globos centras yra įsikūręs Mašonalande, rytinėje Zimbabvės provincijoje. Globos centrą išlaiko organizacija „John Bradburne Memorial Society“ (Džono Bredburno atminimo draugija), įkurta OFS brolio iš Jungtinės Karalystės atminimui. John Bradburne, kuris 10 paskutiniųjų savo gyvenimo metų gyveno Mutemvoje rūpindamasis raupsuotaisiais ir buvo nužudytas 1979 metais per Zimbabvės nepriklausomybės karą, pradėta beatifikacijos byla. Kadangi John Bradburne atminimo draugija remiasi mūsų bendra pranciškoniškąja charizma, „Well4Africa“ nusprendė finansuoti vandens projektą Mutemvos raupsuotųjų globos centre ir užtikrinti bendruomenei stabilų švaraus vandens tiekimą.

Mutemvos raupsuotųjų globos centras yra namai dešimtims pacientų, sergančių įvairiomis ligomis, pradedant raupsais ir baigiant fizine bei protine negalia. Deja, susirgimų raupsais atvejų Zimbabvėje daugėja, nors anksti diagnozuota liga yra visiškai pagydoma. Kiekvienas pacientas turi savo gyvenamąjį kambarį ir yra asmeniškai prižiūrimas centro slaugytojų. Aplink centrą esančiuose namuose gyvena pacientų artimieji. Gyvenvietėje nuolat gyvena veiklai vadovaujantys pranciškonai kartu su apmokytais globėjais ir slaugytojais. John Bradburne atminimo draugija remia centrą, padengdama mėnesines atlyginimų, vaistų, maisto ir kitas išlaidas.

Situacija Zimbabvėje yra labai sunki ir žmonės stipriai kenčia visoje šalyje. Dabartiniu metu, kai šią Afrikos dalį vargina baisios sausros, vanduo yra itin svarbus prioritetas. Zimbabvė kasmet išgyvena vis karštesnes vasaras ir vis didėjantį vandens stygių.

Mutemvos vandens projektas užtruko dėl Covid karantino suvaržymų ir lietingojo sezono (netinkamo laiko gręžti gręžinį, jei norima sužinoti tikrąjį vandens lygį). Gręžinys pradėtas gręžti 2021 m. liepos 22 dieną. 70 metrų gylyje pasiekus labai mažą kiekį vandens, rekomenduota atlikti gilesnius tyrimus. Remiantis liepos 30 d. tyrimo išvadomis, nuspręsta gręžinį pagilinti iki 106 metrų. Gręžinio gilinimas vyko rugsėjo 3-ią, ir šįkart rezultatai buvo daug geresni. Spalio ir lapkričio mėnesiais vyko gręžinio montavimo darbai, aplink gręžinį buvo pastatyta tvora. Gruodžio 13 d. naujai išrinkta CIOFS Prezidiumo narė Eremenciana Chinyama OFS ir nacionalinis dvasinis asistentas br. Tawanda Chirigo OFM atvyko į Mutemvą galutiniam projekto įvertinimui.

Visas Mutemvos gręžinys, kurio gylis 106 metrai, saugumo sumetimais yra dvigubai sutvirtintas. Įrengtas slėgio bakas, kurio pagalba vanduo pumpuojamas į rezervuarą. Skaitmeninės pompos dėka rezervuaras papildomas tokiu pat kiekiu vandens, koks yra išleidžiamas, todėl vandens rezervuaras visada pilnas. Gręžinys apjuostas tinkline tvora, šalia esančiame namelyje kasdien budi sargas. Gręžimo darbus atlikusi įmonė suteikė vienerių metų garantiją ir nemokamus kursus tiems, kurie rūpinsis gręžinio priežiūra pasibaigus garantiniam laikui.

Šis nuolatinis ir tvarus gėlo vandens šaltinis yra gyvybiškai svarbus gelbėjimosi ratas visai Mutemvos bendruomenei. Tiesioginiai gręžinio naudos gavėjai yra 34 pacientai, 17 nepasiturinčių žmonių, 4 broliai pranciškonai ir 24 darbuotojai kartu su savo šeimomis. Atsižvelgiant į nuolatinio vandens trūkumą, šis gręžinys pasitarnaus sodo projektui, kuris be vandens buvo praktiškai išnykęs. Turint vandens pacientams ir benamiams užtikrinamas maistingas maistas. Darbuotojai, kurie ilgą laiką buvo apkrauti našta surasti vandens pacientų maitinimui ir priežiūrai, dabar gali sutelkti dėmesį į kokybiškų paslaugų teikimą slaugomiems asmenims. Patikimas vandens gręžinio šaltinis yra neįkainojamas tokioje šalyje kaip Zimbabvė, kur ypač karštu oru vandens gali būti labai mažai. Turime viltį, kad šio projekto vaisiai pradžiugins mūsų brolį John Bradburne, kuris taip labai mylėjo Mutemvą, ir mūsų tėvą šv. Pranciškų Asyžietį, kuris su meile rūpinosi raupsuotaisiais.

Projektui skirta suma – 14 008 Eur. Darbus atliko įmonės „Skylake Borehole Drilling“ ir „Mutoko Tile Centre“ 2021 m. liepos – lapkričio mėnesiais. Vaizdo reportažą apie Mutemvos vandens projektą galite rasti čia.

Afua vandens projektas Kamerūne

Afua yra kaimas Kamerūno šiaurės vakarų regione. Bamendos vyskupijai priklausančioje Fuli-Kom parapijoje Afua kaime veikia Šv. Klaros pasauliečių pranciškonų brolija ir yra keletas pranciškoniškojo jaunimo narių. 25 tūkstančių gyventojų populiaciją sudaro krikščionys ir musulmonai.

Afua bendruomenė verčiasi užsiimdama žemės ūkiu, augindama pasėlius daugiausiai maistui. Dauguma vietos gyventojų yra ūkininkai ir laiko galvijus, o pragyvenimui užsidirba parduodami tai, ką užaugina. Kai kurie kaimo žmonės dirba netoliese įsikūrusioje arbatos plantacijoje už mėnesinį 16 eurų uždarbį. Afua žmonės vandenį gėrimui ir maisto gaminimui semdavo iš upės Mugoilum, kurią teršia aukštupyje įsikūrusi ferma. Upės vanduo pavojingas todėl, kad kaimo gyventojai geria žemupyje, o galvijai girdomi aukštupyje. Blogiausia, jog nudvėsę arkliai yra išmetami į tą pačią upę.

Afua turi 4 pagrindinius kvartalus: Mbieh, Centre, Nkfum ir Achiantoh. Mbieh kvartalas pradėjo vandens projektą su tikslu surinkti iš uolų tekantį vandenį ir organizuoti jo tiekimą į kitus tris kvartalus. Vietos gyventojai įrengė nedidelį baseiną (4×4 m.) su nuolatine srove, kurios pakako vandens tiekimui tik iki pusės kilometro. Į „Well4Africa“ vandens projektą buvo įtraukta didesnio baseino (9×7 m.) konstrukcija, leidžianti organizuoti vandens tiekimą į visus keturis kaimo kvartalus. Pagrindinės vandens pompos pastatytos skirtingose vietose, išsidėsčiusiose bent kas 3 km. (Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, katalikiška mokykla, centrinės pagrindinių kelių sankryžos, visų keturių kvartalų centrai), kur visi kaimo gyventojai dabar gali pasisemti vandens.

Afua vandens projekto naudą patirs per 25 tūkstančiai žmonių. Galėdami naudoti vandenį pasėliams savo ūkiuose, jie daugiau uždirbs pragyvenimui. Bet svarbiausia, kad kaimo žmonės daugiau nebekentės nuo su užterštu vandeniu susijusių ligų, kadangi nuo šiol yra aprūpinti švariu ir gėlu geriamuoju vandeniu. Visi naudojantys vandenį bus kviečiami prisidėti mėnesine auka arba savanorišku darbu bendruomenės žemės sklype. Pardavus ten užaugintą derlių, bus renkamos lėšos vandens projekto išlaikymui. Išmokę prižiūrėti vandens tiekimo sistemą paaugliai atsakingi už mažų gedimų pataisymą. Kamerūno mažesniųjų brolių kapucinų kustodija ir Kamerūno OFS Nacionalinė taryba rūpinasi šio vandens projekto priežiūra.

Projektui skirta suma – 12 450 Eur. Darbus atliko įmonė „Woin Awoh Building and Supply Enterprise“ 2021 m. spalio – gruodžio mėnesiais. Vaizdo reportažą apie Afua vandens projektą rasite čia.

Lėšų rinkimas ir komunikacija

Kanafos šv. Pranciškaus parapija Sodo miesto pietvakariuose yra pirmasis „Well4Africa“ vandens projektas Etiopijoje. Pagrindinis Kanafos vandens projekto tikslas – 1000 žmonių (arba 200 namų ūkių) suteikti prieigą prie saugaus geriamojo vandens kasdieniam naudojimui (gėrimui, maisto gaminimui, rankų plovimui, prausimuisi, skalbimui) ir prisidėti prie sanitarinių sąlygų ir sveikatos gerinimo. Ypač vaikams iki penkerių metų, kurie yra itin pažeidžiami įvairių ligų (viduriavimo, vidurių šiltinės, žarnyno parazitų ir pan.) dėl nepakankamo vandens tiekimo, sanitarinių sąlygų nebuvimo ir prastos higienos. Kanafos vandens projektą sudaro 60 metrų gylio šulinio išgręžimas ir rankinės pompos konstrukcija. Kadangi palyginti su kitomis Afrikos šalimis Etiopijoje vyrauja labai aukštos kainos, Kanafos vandens projekto biudžetas viršija įprastas „Well4Africa“ gręžinių išlaidas. Viso projekto įgyvendinimui reikalinga 19 098,63 Eur suma. „Well4Africa“ ieško 1000 rėmėjų, kurie paaukotų po 19 Eur saugaus geriamojo vandens tiekimui vienam Kanafos gyventojui, arba 200 rėmėjų, kurie paaukotų po 95 Eur saugaus geriamojo vandens tiekimui vienam namų ūkiui šiame mažame Etiopijos kaimelyje. Būdus, kaip paaukoti, galite surasti čia: https://well4africa.eu/index.php/lt/paaukok.

Norime išreikšti savo gilų dėkingumą Kanados OFS nacionalinės brolijos JPIC komandai. Jos lėšų rinkimo akcijos, skirtos paremti konkrečiam Mutemvos vandens projektui raupsuotuojų globos centre Zimbabvėje, metu buvo surinkta 20 740 CAD suma. 2021 m. sausio mėn. „Well4Africa“ sulaukė 12 822,67 Eur aukos, kuri sudarė beveik visą Mutemvos vandens projektui reikalingą sumą. Viešpats telaimina visus mūsų brolius ir seseris Kanadoje, atlygindamas už jų nuostabų dosnumą!

Esame labai dėkingi visoms OFS nacionalinėms brolijoms, kurios reguliariai perveda savo aukas. Kadangi tarp Afrikos Pranciškoniškosios šeimos narių auga žinomumas apie socialinę akciją „Well4Africa“ ir kasmet sulaukiame vis daugiau ir daugiau paraiškų, jūsų nuolatinė sklaida ir pagalba yra neįkainojama.

Visas socialinės akcijos naujienas ir ataskaitas rasite interneto puslapyje well4africa.eu, kuris prieinamas 8 kalbomis: anglų, ispanų, italų, prancūzų, portugalų, vokiečių, vengrų ir lietuvių. Maloniai prašome, esant galimybei, savo nacionalinių brolijų interneto svetainėse patalpinti „Well4Africa“ logotipą su nuoroda į oficialų socialinės akcijos interneto puslapį. Savo paramą šiai Pasauliečių pranciškonų ordino iniciatyvai taip pat galite išreikšti sekdami, mėgdami ir dalindamiesi mūsų socialiniai tinklais: Instagram profiliu @well4africa.eu ir Facebook puslapiu Well4Africa.

Labai dėkojame visiems mūsų broliams ir sesėms, nuolat tarnaujantiems rengiant vertimus į įvairias kalbas, ypač Nadiai Rudolf von Rohr OFS iš Šveicarijos už daugiakalbių vertimų koordinavimą. Ypatingai ačiū Tadui Ringiui OFS iš Lietuvos už „Well4Africa“ interneto puslapio sukūrimą ir administravimą. Tegul Viešpats jus visus laimina už jūsų nepailstamą darbą!

Dėkojame OFS nacionalinėms brolijoms, kurios yra paskyrusios „Well4Africa“ kontaktinius asmenis savo šalyse. Kaip ir kasmet, maloniai prašome nacionalinių tarybų peržiūrėti šį kontaktų sąrašą ir el. paštu well4africa@gmail.com iki 2022 m. sausio 31 d. patvirtinti jame nurodyto jūsų nacionalinei brolijai atstovaujančio asmens duomenis. Labai kviečiame naujų šalių kontaktinius asmenis prisijungti prie mūsų komandos!

Norime pranešti, kad visi trys buvę CIOFS Prezidiumo nariai (Attilio Galimberti OFS, Jennifer Harrington OFS ir Michel Janian OFS) ir toliau tęs darbą „Well4Africa“ koordinacinėje komandoje, net ir užbaigę savo tarnystę Prezidiume. Nors naujai išrinktieji Prezidiumo nariai dviems Afrikos regionams nepriklauso „Well4Africa“ koordinacinei komandai, jie abu bus visada įtraukti į vandens projektus, susijusius su jų regiono OFS nacionalinėmis brolijomis. Galiausiai, norime pridurti, kad „Well4Africa“ tikslas yra ne vien užtikrinti saugaus geriamojo vandens tiekimą mūsų broliams ir seserims, tačiau taip pat įgalinti Afrikos pasauliečius pranciškonus prisiimti atsakomybę ir įsipareigoti visuose projekto etapuose – nuo paraiškos pateikimo iki jo įgyvendinimo ir priežiūros.

Brangūs broliai ir seserys, norėtume užbaigti Šventojo Tėvo Pranciškaus žodžiais iš 2021 m. lapkričio 15 d. kreipimosi į OFS Generalinės kapitulos dalyvius: Nepamirškite vargšų, kurie yra Kristaus kūnas… Kaip kad vakarykštės „atgailotojų brolijos“ išsiskyrė iš kitų steigdamos ligonines, vaistines, labdaros valgyklas ir darydamos kitus konkrečius artimo meilės darbus, taip ir šiandien Dvasia siunčia jus praktikuoti tos pačios gailestingos meilės su kūrybingumu, kurio reikalauja naujos skurdo formos.

Broliškai,

Virginija Mickutė OFS
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė ir CIOFS narė
Pagrindinė socialinė akcijos „Well4Africa“ koordinatorė

Attilio Galimberti OFS
„Well4Africa“ techninio projektų įgyvendinimo koordinatorius

Lietuva, 2021 m. gruodžio 31 d.