2022 m. sausio 8 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijoje vyko džiaugsminga įžadų šventė.

Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė sesės Ilona Sadauskienė OFS ir Margarita Kantaitė OFS. Įžadus priėmė brolijos ministrė Odeta Aliukevičiūtė OFS, šv. Mišias aukojo brolijos dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM.

Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje susirinkęs gausus būrys pasauliečių pranciškonų kartu meldėsi Septynių Švč. Mergelės Marijos džiaugsmų rožinį. Šv. Mišias koncelebravo vienuolyno gvardijonas br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM ir prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kuris pasakė homiliją.

Sveikiname seses, iškilmingai pasižadėjusias visą gyvenimą sekti Kristumi pranciškonišku keliu. Tebūna šis kelias pilnas brolystės džiaugsmo!

Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos informacija