2021 m gruodžio 3-5 d. Kaune, Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos saleziečių namuose vyko OFS rekolekcijos, į kurias susirinko naujo Kauno-Vilkaviškio regiono brolijų pasauliečiai pranciškonai. Rekolekcijas apie gyvenimą Evangelijos džiaugsmu vedė regioninis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM.

Kasdien vyko šv. Mišios, buvo skirta laiko dvasiniams skaitymams ir vidiniam susikaupimui, asmeninei ir liturginei maldai, išpažinčiai ir dvasiniam pokalbiui, šlovinimui ir bendrystei. Po sekmadienio pietų dalyviai dalijosi rekolekcijų patirtimis, liudijo naujai išgyventą brolišką meilę, nusiteikimą keisti savo nuostatas ir požiūrį, pasiryžimą karščiau prašyti dvasių skyrimo dovanos bei ieškoti šventos ir tikros Dievo valios išpildymo.

Kauno šv. Jurgio Kankinio brolijos informacija