Pranciškoniškosios šeimos generaliniai ministrai kviečia švęsti Pranciškonišką šimtmetį, kuris paskelbtas 2021 m. lapkričio 29 d. Grečio šventovėje. Nuo 2023-ųjų iki 2026-ųjų etapais minėsime Regulos, Grečio Kalėdų (2023 m.), Stigmų (2024 m.), Kūrinijos giesmės (2025 m.) ir Pranciškaus Velykų (2026 m.) aštuonių šimtų metų jubiliejų. Pranciškoniškas šimtmetis pasitarnaus mūsų pranciškoniškos tapatybės atnaujinimui.

Visiems mūsų Ordinų broliams
Pranciškoniškajai šeimai

Brangūs Pirmojo Ordino broliai, Neturtėlės klarisės,
TOR ir OFS-Jaupra broliai ir seserys,

Viešpats tesuteikia jums savo ramybę!

Ateinantys keletas metų mums bus proga prisiminti svarbius šv. Pranciškaus paskutiniųjų gyvenimo metų įvykius.

Ypatingai 2023-2026 metais minėsime tai, ką norėtume pavadinti bendru Pranciškonišku šimtmečiu, kurį švęsime apie 2025-uosius šventuosius metus. Skirtingais etapais minėsime Regulos, Grečio Kalėdų (2023 m.), Stigmų (2024 m.), Kūrinijos giesmės (2025 m.) ir Pranciškaus Velykų (2026 m.) aštuonių šimtų metų jubiliejų. Šis Šimtmetis bus daugialypis įvykis, kuriuo švęsime keletą jubiliejų.

Ši eilė jubiliejų mums bus brangi proga gyvai ir įkvepiančiai įamžinti tą evangelinę charizmą, kurią Šventoji Dvasia per šv. Pranciškų pažadino Bažnyčioje. Pranciškonišką šimtmetį norime švęsti gilioje vienybėje kaip Šeima – visose pasaulio šalyse, kur yra pranciškonų.

Todėl 2021 m. spalio 2 d. Asyžiuje mes, generaliniai ministrai, nusprendėme paremti pasirengimą šio unikalaus Šimtmečio šventimui, tapdami jo globėjais.

Įkūrėme Pranciškoniško šimtmečio Koordinacinį komitetą, prašydami kartu su mumis šiame bendrame darbe dalyvauti mūsų šeimų generalinius ministrus centrinėje Italijoje, Šventojo konvento Asyžiuje kustodą ir keturis generalinių tarybų atstovus. Generaliniai ministrai kontaktuos su Koordinaciniu komitetu, kuris bus viso bendro darbo ašis. Generaliniai ministrai komitetui patiki šias užduotis:

  • parengti bendras gaires mūsų charizmos pažinimo gilinimui mūsų brolijose ir įvairiose organizacijose, kurios dirba kartu su mumis;
  • koordinuoti pagrindinius Riečio, La Vernos ir Asyžiaus veiklų organizavimo taškus, bendradarbiaujant su platesniais bažnytiniais koordinaciniais komitetais, kuriems vadovaus aukščiau paminėtieji ministrai ir kustodas, kartu su kitais broliais, neturtėlėmis klarisėmis, pranciškonėmis seserimis bei pasauliečiais pranciškonais. Vyskupų dalyvavimas šių trijų aukščiau paminėtų vyskupijų koordinaciniuose komitetuose skatins mus gilesnei bažnytinei bendrystei, išlaikant mūsų bendrai charizmai būdingą įkvėpimą;
  • parengti rekomendacijas ekspertų darbo grupei, kuri reziumuos, kaip kiekviename Šimtmečio etape bus galima daugiau sužinoti apie mūsų charizmą. Šis planas pasitarnaus nuolatiniam ir pradiniam ugdymui mūsų provincijose, kustodijose ir kitose struktūrose;
  • įvairiomis iniciatyvomis paraginti Dievo tautą ir civilines institucijas, sudarant jiems galimybę skelbti tikėjimą dialogu, stiprinant abipusį bendradarbiavimą.

Šis Šimtmetis turi didelę svarbą. Tai nėra keli šventiniai renginiai centrinės Italijos šventovėse. Šimtmetis turi pasitarnauti broliams ir seserims visame pasaulyje, padėdamas ištirti ir labiau pažinti pagrindinius mūsų pranciškoniškos charizmos tapatybės akcentus.

Pranciškoniškas šimtmetis, kuris bus švenčiamas minint visą eilę jubiliejų, bus paskelbtas 2021 m. lapkričio 29 d. Grečio šventovėje (Riečio provincijoje, Italijoje). Būdamas Grečio šv. Pranciškus norėjo pats liudyti tą neturtą, kuriame gimė Jėzus, kad galėtume įsitikinti mūsų žmogišką aplinką prisiėmusio Dievo grožiu.

Neabejojame, jog ši kelionė bus gera proga atgaivinti mūsų bendrą įkvėpimą ir charizmos tapatybę ne tik mums patiems, bet ir Bažnyčiai, kuri kaip piligrimė eina šio palaiminto ir sunkaus laikmečio vyrų ir moterų link. Jos dėka galime iš naujo skelbti Jėzaus Kristaus evangelijos džiaugsmą per visuotinės brolijos palaiminimą ir kūrinijos apsaugą.

Besirengdami leistis į šią kelionę, siunčiame jums mūsų širdingus sveikinimus, linkėdami tikros, dangaus siųstos ramybės ir viso gėrio Viešpatyje.

Broliškai jūsų,
generaliniai ministrai

Deborah Lockwood OSF, IFC-TOR prezidentė
Massimo Fusarelli OFM, generalinis ministras
Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv, generalinis ministras
Tibor Kauser OFS, generalinis ministras
Roberto Genuin OFM Cap, generalinis ministras
Amando Trujillo Cano TOR, generalinis ministras

Asyžius, 2021 m. spalio 2 d.