2021 m. spalio 9 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija šventė savo Rinkimų kapitulą.

Kapitula prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, kurias aukojo br. kun. Julius Sasnauskas OFM. Kapituloje dalyvavo Vilniaus regiono dvasinis asistentas br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM, kuris teikia dvasinę asistenciją ir vietinei brolijai. Rinkimų kapitulai pirmininkavo Vilniaus regiono ministrė Roma Rasachackienė OFS.

2021-2024 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Natalija Verbickienė OFS, viceministrė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS, ugdymo magistrė Stasė Grabauskienė OFS, sekretorė Anastazija Kunigėlytė OFS, ekonomė Alina Marazienė OFS, broliškas vadovas Mindaugas Taškūnas OFS. Vietinei tarybai taip pat priklauso Vilniaus Bernardinų Jaupra brolijos prezidentė Paulina Šalkauskaitė.

Delegatais į Regioninę kapitulą išrinkti Mindaugas Taškūnas OFS ir Jogilė Teresa Ramonaitė OFS, pakaitiniais delegatais – Leonas Sadauskas OFS ir Jonas Burdulis OFS.

Nuoširdžiai sveikiname naująją tarybą ir visą broliją, linkėdami Šventosios Dvasios vedimo!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija