2021 m. spalio 6 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų brolijoje vyko amžinųjų įžadų šventė. Pabaigusi pradinio ugdymo laikotarpį amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Emilija Šeirienė OFS. Šventėje dalyvavo brolijos dvasinė asistentė s. Brigita Edita Gramauskaitė FPS kartu su Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacijos sesėmis. Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas Kęstutis Balčiūnas.

Sveikiname įžadus davusią sesę Emiliją ir visą broliją, linkėdami šv. Pranciškaus globos ir užtarimo.

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija