2021 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies brolija šventė savo Rinkimų kapitulą. Rinkimų kapitulai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS, dalyvavo regioninė ugdymo magistrė Rita Budvytytė OFS ir vietinis dvasinis asistentas kun. Antanas Mačius OFS.

2021-2024 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Lina Raudonienė OFS, viceministrė Birutė Montvydienė OFS, ugdymo magistras ir sekretorius Arūnas Raudonius OFS, ekonomė Stanislava Sovienė OFS.

Sveikiname Mažeikių broliją ir linkime Viešpaties vedimo visuose darbuose!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija