2021 m. rugsėjo 28 d. į Dangiškojo Tėvo namus po sunkios ligos iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolijos brolis Henrikas Paluckis OFS.

Brolis Henrikas gimė 1955 m. gruodžio 18 d. Kaune. Jaunystėje atvykęs dirbti į Klaipėdos geležinkelio padalinį, pasiliko uostamiestyje ir daugelį metų dirbo staliumi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine brolis Henrikas davė 1999 m. lapkričio 16 d., buvo ilgametis Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolijos ministras (2002-2012 m.), o paskutiniu metu brolijoje atliko ugdymo magistro tarnystę. Buvo aktyvus pagalbininkas parapijos „Carito“ veikloje.

Brolį Henriką visada priminsime kaip ypač atsidavusį pranciškoniškajam pašaukimui ir evangeliniam gyvenimui, visuomet trokštantį labiau pažinti Jėzaus mokymą ir šventąjį Pranciškų. Jis buvo tikras brolijos ir Ordino šviesulys – visada linksmas, draugiškas, skubantis į pagalbą savo artimui. Sunkią ligą priėmė ramiai ir nuolankiai, kančią išgyvendamas maldoje ir vienybėje su Kristumi.

Nuoširdžiai užjaučiame visą broliją melsdami, kad Viešpats per Dievo Motinos ir Serafiškojo Tėvo Pranciškaus užtarimą dovanotų amžiną džiaugsmą mūsų brangiam broliui Henrikui.

Ordino broliai ir seserys