Afua yra kaimas Kamerūno šiaurės vakarų regione. Bamendos vyskupijai priklausančioje Fuli-Kom parapijoje Afua kaime veikia Šv. Klaros pasauliečių pranciškonų brolija ir yra keletas pranciškoniškojo jaunimo narių. 25 tūkstančių gyventojų populiaciją sudaro krikščionys ir musulmonai.

Afua bendruomenė verčiasi užsiimdama žemės ūkiu, augindama pasėlius daugiausiai maistui. Dauguma vietos gyventojų yra ūkininkai ir laiko galvijus, o pragyvenimui užsidirba parduodami tai, ką užaugina. Kai kurie kaimo žmonės dirba netoliese įsikūrusioje arbatos plantacijoje už mėnesinį 16 eurų uždarbį. Afua žmonės vandenį gėrimui ir maisto gaminimui paprastai semia iš upės Mugoilum, kurią teršia aukštupyje įsikūrusi ferma. Upės vanduo pavojingas todėl, kad kaimo gyventojai geria žemupyje, o galvijai girdomi aukštupyje. Blogiausia, jog nudvėsę arkliai yra išmetami į tą pačią upę. Artimiausias švaraus vandens šaltinis yra už 3,5 km. nuo gyvenvietės.

Afua turi keturis pagrindinius kvartalus: Mbieh, Centre, Nkfum ir Achiantoh. Mbieh kvartalas pradėjo vandens projektą, kurio tikslas surinkti iš uolų tekantį vandenį ir organizuoti jo tiekimą į likusius tris kvartalus. Vietos gyventojai įrengė nedidelį baseiną (4×4 m.) su nuolatine srovė, kurios pakanka vandens tiekimui tik iki pusės kilometro. Didesnis baseinas (9×7 m.) leistų organizuoti vandens tiekimą į visus keturis kaimo kvartalus. Pagrindinės vandens pompos būtų skirtingose vietose, išsidėsčiusiose bent kas 3 km. (Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, katalikiška mokykla, centrinės pagrindinių kelių sankryžos, visų keturių kvartalų centrai), kur visi kaimo gyventojai galėtų pasisemti vandens.

Išmokę prižiūrėti vandens tiekimo sistemą paaugliai būtų atsakingi už mažų gedimų pataisymą. Visi naudojantys vandenį bus kviečiami prisidėti mėnesine auka arba savanorišku darbu bendruomenės žemės sklype. Pardavus ten užaugintą derlių, bus renkamos lėšos vandens projekto išlaikymui.

Kamerūno mažesniųjų brolių kapucinų kustodija įsipareigojo prižiūrėti Afua vandens projekto darbus, už kuriuos atsakinga Kamerūno OFS Nacionalinė taryba.

Tik jūsų parama suteikia galimybę socialinei akcijai „Well4Africa“ įgyvendinti tokius vandens projektus, kaip šis Afua kaime. Būdus, kaip paaukoti, galite surasti čia: https://well4africa.eu/index.php/lt/paaukok. Viešpats telaimina jus už jūsų dosnumą!

Socialinės akcijos „Well4Africa“ informacija