Kasmet penkias savaites pasaulio krikščionys mini Kūrinijos laiką, kuris prasideda rugsėjo 1-ąją, Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną, ir trunka iki spalio 4-ąją švenčiamo Pranciškaus Asyžiečio minėjimo. Šiuo laikotarpiu krikščionys visame pasaulyje imasi įvairių sielovadinių iniciatyvų, meldžiasi už kūriniją ir apmąsto savo atsakomybę už mūsų visų bendrus namus.

Atsiliepiant į Šventojo Tėvo Pranciškaus paraginimą, kviečiame pasauliečius pranciškonus konkrečiai ir praktiškai paminėti penkių savaičių Kūrinijos laiką:

– kasdien asmeniškai ar kartu su brolija melstis šv. Pranciškaus Asyžiečio „Kūrinijos giesmę“, vienijantis maldoje su Visuotine Bažnyčia;

– kasdien asmeniškai ar kartu su brolija prie Dievo Žodžio skaitymo apmąstyti po trumpą enciklikos „Laudato si“ skyrelį;

– asmeniškai ar kartu su brolija priimti nors vieną naują iššūkį, keičiant savo kasdienius įpročius ir renkantis saikingą, aplinką tausojantį gyvenimo būdą.

Linkime vaisingo, konkretaus ir praktiško Kūrinijos laiko! Savo brolijų liudijimais ir gražiomis iniciatyvomis apie šias penkias savaites dalinkitės el. paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com iki spalio 4 dienos.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija