2021 m. rugpjūčio 19 d. pas Dangiškąjį Tėvą iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. J. Matulaičio brolijos sesė Stefanija Marija Jaskelevičienė OFS.

Sesė Stefanija Marija gimė 1928 m. gegužės 10 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2002 m. kovo 9 dieną. Daugelį metų atliko ugdymo magistrės tarnystę, buvo puiki katechetė. Sesė Stefanija iki paskutinės gyvenimo minutės nestokojo giedros nuotaikos, šviesaus motiniško žvilgsnio, visus pasitikdavo palaiminimų dvasioje,noriai dalindavosi savo gilaus tikėjimo įžvalgomis.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Stefanijos Marijos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangiąją sesutę Stefaniją!

Ordino broliai ir seserys