2021 m. rugpjūčio 29 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Alytaus šv. Angelų Sargų brolijos amžinųjų įžadų šventė ir Rinkimų kapitula.

Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Eugenijus Rakauskas OFS, Angelė Jankauskienė OFS ir Leokadija Stankevič OFS. Šv. Mišioms vadovavęs parapijos klebonas Arūnas Užupis palinkėjo pasauliečiams pranciškonams būti uoliais tikėjimo ir šv. Pranciškaus dvasios skleidėjais savo aplinkoje.

Po šv. Mišių parapijos salėje buvo švenčiama brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Vilkaviškio regiono viceministrė Janina Lebskienė OFS. 2021-2024 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Laimutė Ivašauskienė OFS, viceministrė Galina Ribačiauskienė OFS, ugdymo magistras Eugenijus Rakauskas OFS, sekretorė Leokadija Stankevič OFS, ekonomė Natalija Vitkauskienė OFS. Dvasinę asistenciją vietinei brolijai teikia Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos sesuo Brigita Genovaitė Krisiūnaitė FDCJ.

Sveikiname Alytaus broliją, linkėdami augti ir tarnauti Pranciškoniškajai šeimai bei visai Bažnyčiai.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija