2021 m. rugpjūčio 21 d. Vilniaus mažesniųjų brolių konventualų vienuolyne vyko Vilkaviškio regiono naujokų rekolekcijos. Jose dalyvavo Alytaus Šv. Angelų Sargų ir Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolijų naujokai bei įžadus davę pasauliečiai pranciškonai. Rekolekcijoms vadovavo nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Piotr Strocen OFM Conv. Jis atskleidė naujokų įžadų esmę ir pasauliečio pranciškono atsakomybę prieš Dievą, Bažnyčią ir broliją.

Br. Piotras pabrėžė, kad duodami įžadus pasauliečiai pranciškonai įsipareigoja gyventi Evangelija šv. Pranciškaus pavyzdžiu ir liudyti Dievo karalystę. Sekti Evangelija – tai gerti iš Šaltinio ir būti pripildytam Dievo šviesos, stengiantis ką nors pakeisti pasaulyje. Pasauliečio pranciškono pašaukimas yra Bažnyčios ir brolijos pašaukimas. Reikia drąsos nueiti pas tuos, kurie negirdi Evangelijos. Tokiam pasirinkimui būtina subręsti. Tai tarsi įsimylėjimas, po kurio ateina meilė. Kai nukrenta šydas, pradedame matyti vieni kitų trūkumus. Tačiau Evangelija yra tokia nuostabi, kad nepaisant visko, aš negaliu nuo jos pasitraukti. Šv. Pranciškus mums perdavė tokius paguodos žodžius: „Tie, kurie tai darys ir ištvers iki galo, turės Dievo Dvasią. Ji apsigyvens juose ir pasiliks, ir jie bus savo dangiškojo Tėvo vaikai, nes Jo darbus jie daro. Tai yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus nuotakos broliai ir motinos“.

Po šv. Mišių Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko agapė, po kurios išskubėjome namo dalintis tuo, ką išgirdome, kad Dievo šviesos pasaulyje būtų daugiau.

Janina Lebskienė OFS