2021 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija šventė savo Rinkimų kapitulą. Rinkimų kapitulai pirmininkavo Vilniaus regiono ministrė Roma Rasachackienė OFS.

2021-2024 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministras Tadas Ringys OFS, viceministrė Marytė Danutė Zajenčkovskaja OFS, ugdymo magistrė Laura Ringienė OFS, sekretorė Janė Zeziulytė OFS, ekonomė Stasė Ratkevičienė OFS. Delegate į Regioninę kapitulą išrinkta Laura Ringienė OFS, pakaitine delegate – Stasė Ratkevičienė OFS. Dvasinę asistenciją vietinei brolijai teikia Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Onutė Raudoniutė.

Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, linkėdami Švč. Mergelės Marijos, Pranciškoniškosios šeimos Karalienės, globos.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija