2021 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus regiono pasauliečiai pranciškonai tradiciškai susitiko Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelyje. Kryžiaus kelio stotis vedė Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija. Kryžiaus kelyje dalyvavo 9 maldininkai, dalis brolių ir sesių liko melstis Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.

Prie Švč. M. Marijos Sopulingosios koplyčios susirinkę maldininkai pasimeldė Gailestingumo vainikėlį. Dėl lietingo oro buvo nutarta eiti sutrumpintą Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią, pradedant nuo XXI stoties „Rotušėje arba antrą kartą pas Pilotą“.

Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią pasauliečiai pranciškonai tradiciškai eina pirmaisiais mėnesių penktadieniais nuo gegužės iki spalio mėnesio. Pradžia – 15 val. nuo Švč. M. Marijos Sopulingosios koplyčios.

Vilniaus regiono tarybos informacija