2021 m. rugpjūčio 1 d. dešimt Kauno regiono brolijos pasauliečių pranciškonių seserų leidosi į piligriminę kelionę, kurios tikslas – Kryžių kalne su broliais pranciškonais švęsti Švč. M. Marijos, Angelų Karalienės, iškilmę – Porciunkulės atlaidus. Vadovaujami regioninio dvasinio asistento br. kun. Antano Grabnicko OFM kelyje tarp Kauno Šv. Jurgio Kankinio ir Kryžių kalno vienuolynų piligrimai aplankė Kiaunorių, Smilgių, Tverų ir Ramygalos bažnyčias. Piligriminę kelionę praturtino Eucharistijos šventimas ir Valandų liturgijos malda, brolio Antano mokymai apie Dievo malonę, Susitaikymo sakramentas, taip pat gyvas bendravimas ir dalijimasis patirtimi. Piligrimai buvo šiltai priimti sodyboje „Angelų svetainė“.
Kauno regiono brolijos informacija