2021 m. liepos 31 d. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje  vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos įžadų šventė.

Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Giedrė Ulonienė OFS, Romualdas Ulonas OFS, Virginija Jurčytė OFS, Regina Gražienė OFS ir Saulius Misiūnas OFS. Jie, būdami pasauliečiai, pasižadėjo visą likusį savo gyvenimą gyventi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelija Pasauliečių pranciškonų ordine, laikydamiesi  jo Regulos. OFS įžadus vieneriems metams davė Monika Greičiuvienė, Sima Petrauskienė, Irma Kubilienė ir Raimondas Kubilius. Įžadų apeigose dalyvavo vietinis dvasinis asistentas br. kun. Astijus Kungys OFM, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis kun. Benediktas Jurčys OFM, Telšių regiono brolijos ministras Rimantas Radzevičius ir kiti svečiai.

Tepadeda mūsų brangiems broliams ir sesėms Šventosios Dvasios malonė, palaimintosios Mergelės Marijos ir šventojo Tėvo Pranciškaus užtarimas, kad kartu su visa brolija galėtų siekti tobulos krikščioniškos meilės.

Nijolė Raudytė OFS
Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos ministrė