2021 m. liepos 29 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijos sesė Aldona Jaronytė OFS.

Sesė Aldona gimė 1931 m. liepos 28 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1993 m. gruodžio 17 dieną. Brolija prisimena sesę Aldoną kaip gyvo tikėjimo ir nepaprastos dvasinės stiprybės liudytoją – širdimi sėjusią gėrį, o rankomis kūrusią savitą, nepakartojamą aplinkos grožį. Apie A. Jaronytės sodybą, žinomą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, sukurtas dokumentinis filmas, išleista knyga. Savo gyvenimu pagarbinusi Viešpatį, sesė Aldona buvo pranciškoniškai kukli ir širdingai dosni.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Aldonos artimuosius – šeimą ir broliją. Tebūna Viešpats gailestingas mūsų brangiai sesutei Aldonai!

Ordino broliai ir seserys