2021 m. liepos 23 d. pas dangiškąjį Tėvą iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos sesė Barbora Voverienė OFS.

Sesė Barbora gimė 1930 m. balandžio 9 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1996 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos Šv. Kazimiero brolijoje, kur daugelį metų atliko ekonomės tarnystę. Nuo 2016 m. rugpjūčio 14 d. kartu su kitomis Klaipėdos Šv. Kazimiero brolijos sesutėmis perėjo į Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės broliją. Sesę Barborą visada prisiminsime kaip gilaus tikėjimo sesę, visuomet linksmą ir energingą nepaisant metų naštos, iki paskutinės gyvenimo minutės dalijusią džiaugsmą ir meilę visiems aplinkui.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Barboros artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę Barborą!

Ordino broliai ir seserys